Türk Algoloji Derneğine Gönderilen Yazımız

Türk Algoloji Derneğine Gönderilen Yazımız

 

Türk Algoloji Topluluğunun Değerli Mensupları,

01.07.2019 tarihinde Türk Algoloji-Ağrı Derneği Başkanı Sayın Prof. Dr. Süleyman Özyalçın tarafından tarafımıza gönderilen ve Türk Algoloji Derneğinin Bilgilendirme Metni ve Dernek tarafından yapılan başvuru üzerine alınan iptal kararını içeren mail ile ilgili görüşlerimiz aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

 

 1. Türk Algoloji Ağrı Derneğinin ülkemizde Algoloji’nin yan dal olarak kabulünden itibaren gelişen süreçlerde Algoloji yan dal uzmanlarının haklarını koruma konusunda gösterdiği hassasiyet ve olağanüstü çabalar tarafımızdan büyük bir takdirle karşılanmaktadır ve sonuna kadar desteklenecektir. Yaklaşık 20 yılı aşkın büyük bir uğraşı sonrası gerçekleşen yan dal uzmanlığının yerleşmesi, gelişmesi ve bu dala gönül veren genç kuşaklarımızın korunması bizler için en büyük sorumluluktur.

   

 2. Bu nedenle gönderilen Bilgilendirme Metni WIP Türkiye Şubesi tarafından tümüyle desteklenmektedir ve bu konuda hep birlikte üzerimize düşen sorumlulukları birlikte paylaşmak en büyük arzumuzdur.

   

 3. Türk Algoloji-Ağrı Derneğinin WIP Türkiye Şubesinin etkinliklerini destekleme, web sayfasında duyurma kararı bizleri ayrıca sevindirmiştir. 19-20 Ekim 2018 tarihinde düzenlenen 1.Interventional Pain Istanbul’dan sonra 25-27 Ekim 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 2nd Interventional Pain Istanbul’da Türk Algoloji-Ağrı Derneğiyle birlikte olacağımızdan dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz.

   

 4. 25-27 Ekim 2019 tarihlerinde düzenlenecek olan 2.Interventional Pain Istanbul Sempozyum ve Kadavra Kursu sırasında 2001 yılından beri WIP tarafından düzenlenen FIPP-CIPS sınavı ülkemizde ilk kez gerçekleşecektir. Türk Algoloji Derneği tarafından belirlenen ilkeler ışığında bu sınava ülkemizden yalnızca Algoloji uzmanı ünvanına sahip meslektaşlarımız girebileceklerdir. WIP Yönetim Kurulu kararı ile dünyanın başka yerlerinde yapılan sınavlarda da Türk Meslektaşlarımız için bu özellik birinci koşul olacaktır.

   

 5. Geçtiğimiz hafta içerisinde Türk Algoloji-Ağrı Derneği Başkanı Süleyman Özyalçın ile yaptığımız ikili görüşmede ülkemizde Algoloji’nin geleceğini daha sağlam temellere oturtulabilmesi için birlikte elele çalışmak konusunda görüş birliğine varmış bulunuyoruz.

   

 6. Bundan böyle her yıl düzenlenecek olan WIP Dünya Kongreleri içerisinde 2023 WIP Dünya Kongresi ülkemizde düzenlenecek ve bu kongrenin düzenlenmesinde WIP Türkiye Şubesi ve Türk Algoloji Derneği el ele çalışacaklardır.

 

Saygılarımızla

 

WIP Türkiye Şubesi adına

Prof. Dr. Serdar Erdine

www.wipturkishpain.org Copyright © 2019 Tüm Hakları Saklıdır. # Gizlilik Bildirimini Okuyun Powered By