Silmek İstediğinize Eminmisiniz ?

Eminseniz Lütfen Evet'e Basın.

Call: +90(123) 456 789

info@wipturkishpain.org

Introduction / Dear Colleagues

Dear Colleagues,

The World Institute of Pain was founded in 1993 as a worldwide organization that aims to promote the best practice of pain medicine for the 21st century. The Goal is to educate and train personnel of member pain centers by including local hands-on training, international seminars, and exchange of clinicians. Update pain centers with state-of-the-art pain information, including a newsletter, scientific seminars, interlined telecommunications, and publication of a journal and books.

World Institute of Pain has 30 Sections from all over the world. The World Institute of Pain® (WIP) in 2007 established an international framework of WIP Sections that encourages the promotion and development of WIP’s membership network, WIP-endorsed activities, and liaisons with individuals or groups with similar interests in fields related to best practice of pain management.

On January 14, 2017, the Executive Board of the World Institute of Pain® (WIP) agreed to support requests by official Sections of WIP to register their Sections in their countries when doing so would better empower FIPP® (Fellow of Interventional Pain Practice®). Members of WIP to organize educational activities in accordance with the non-profit mission and aims of WIP.

This is a new and exciting step in the history of World Institute of Pain to register their Sections in their countries when doing so would better empower FIPP® (Fellow of Interventional Pain Practice®) Members of WIP to organize educational activities in accordance with the non-profit mission and aims of WIP.

Turkish Registered Section of WIP is established inorder to have a better way of organizing WIP activities, promote FIPP not only within the country but also in a broader region, joining together our colleagues from the Middle East, Meditterenean, Middle Asia and Caucasus.

In order to reach that goal, WIP Turkish Section is organizing scientific symposiums,cadaver workshop and simulation workshops, establish a webportal to educate and train the future generation www.wippainturkish.org

You may apply to the website by filling the forms appopriately and then be registered to our website after the approval by the executive board of WIP Registered Turkish Section.

On the 26th of June 2018 WIP Affiliated Registered Section of Turkey has been approved by the Ministery of Interior of Turkey. This is the first Registered Section in the history of WIP.

Since then WIP Turkish Registered Section has organized 5 Interventional Pain Istanbul Meetings,2 Virtual Symposiums and 8 Regional Meetings in Turkey.

Turkish Registered Section is now preparing the 12th World Congress of World Institute of Pain together with WIP,between 28-30 October 2023 in Antalya.These dates have a meaning for us as it is the 100th Anniversary of the Declaration of Modern Turkish Republic as well as the 30th Anniversary of the establishment of WIP.

Lets meet in Antalya,

Prof. Serdar Erdine MD,FIPP, Chairman,WIP Turkish Registered Section

Founder and Past President of WIP

PDF Documents

PDF Documents Text

Detail

Videos

Videos Text

Detail

Books

Book Text

Detail

About Text

About Us

Mission Statement
Mission
WIP’s mission is to bring together the most recognized experts in the field of pain medicine throughout the world for the advancement and standardization of interventional pain practice and the achievement of improved standar...

Goals
To educate and train personnel of member pain centers by including local hands-on training, international seminars, and exchange of clinicians. Update pain centers with state-of-the-art pain information, including a newsletter, scientific seminars, interlined telecommunica...

 

More

Media Content

The prepared video content has been prepared for presentation. For details, please click on the relevant title.

STELLATE GANGLION BLOCK

STELLATE GANGLION BLOCK

Bu bölüm video/kitap sayfalarına yönlendirme için hazırlanmış anasayfa vitrin bölümüdür. Bu kısımda yer alan yazı alanına başlık altına bağlanmış video / kitap ile ilgili kısa bir yazı hazırlanmalı.  Bu bölüm video/kitap sayfalarına yönlendirme için hazırlanmış anasayfa vitrin bölümüdür. Bu kısımda yer alan yazı alanına başlık altına bağlanmış video / kitap ile ilgili kısa bir yazı hazırlanmalı.  Bu bölüm video/kitap sayfalarına yönlendirme için hazırlanmış anasayfa vitrin bölümüdür. Bu kısımda yer alan yazı alanına başlık altına bağlanmış video / kitap ile ilgili kısa bir yazı hazırlanmalı.  Bu bölüm video/kitap sayfalarına yönlendirme için hazırlanmış anasayfa vitrin bölümüdür. Bu kısımda yer alan yazı alanına başlık altına bağlanmış video / kitap ile ilgili kısa bir yazı hazırlanmalı.  Bu bölüm video/kitap sayfalarına yönlendirme için hazırlanmış anasayfa vitrin bölümüdür. Bu kısımda yer alan yazı alanına başlık altına bağlanmış video / kitap ile ilgili kısa bir yazı hazırlanmalı.  

More

SERVİKAL İNTERLAMİNER EPİDURAL BLOK

SERVİKAL İNTERLAMİNER EPİDURAL BLOK

Anatomi;

Servikal epidural aralığın üst sınırı foramen magnum seviyesinde duranın periostal ve spinal tabakalarının füzyonundan oluşur. Önde posterior longitudinal ligaman, arkada lamina ve ligamentum flavumla çevrilidir.

Vertebraların pedikülleri ve intervertebral foramenler yan sınırlarını oluştururlar. Servikal bölgede intervertebral foramenin alt kenarı bir sonraki superior artiküler çıkıntıdır.

Orta ve alt servikal seviyelerdeki intervertebral foramenleri üst ve alttaki pediküllerin superior ve inferior vertebral çıkıntıları oluşturur. Servikal pedikül korpustan posterior ve laterale doğru uzanarak anterolateral yönde intervertebral foramenin kenarını oluşturur

More

Torasik çıkış sendromu, göğsün üst kısmındaki sinirler ve kan damarları üzerindeki baskıya bağlı olarak omuz, kol veya eli etkileyen bir dizi semptomdan oluşan bir durumdur.

“Torasik çıkış”, köprücük kemiği ve ilk kaburga arasındaki boşluğun adıdır. Kaza, hamilelik veya doğumsal gelişim farklılıkları nedeniyle hasar görebilir veya daralabilir. Bu, bölgeden geçen sinirlerin ve kan damarlarının üzerinde basıya neden olarak, ilgili taraftaki kolda ağrı ve uyuşukluğa neden olur.

Torasik çıkış sendromu her yaşta görülebilir. Özellikle yüzme, tenis, voleybol gibi kol ve omuz hareketlerinin tekrarlanmasını gerektiren sporcularda toplumun geneline kıyasla daha yaygın görülebilir.

More

SPLANKNİK BLOK

SPLANKNİK BLOK

Splanknik-çölyak blok ilk kez 1914 yılında Kappis tarafından uygulanmıştır. Daha sonraki yıllarda splanknik sinirler ve çölyak pleksus birbirinden ayrı olarak değerlendirilmiş ve ayrı blok teknikleri geliştirilmiştir. Raj 2002’de splanknik blokta radyofrekans termokoagülasyon tekniğini geliştirmiştir.

Abdominal visserleri innerve eden sempatik lifler omuriliğin ön-yan boynuzundan çıkar. T5 ile T12 arasındaki preganglionik lifler sempatik zincire ulaşıncaya kadar, omurilikten ventral köklerle birlikte çıkar ve beyaz komünikan dallarla birleşir. Bu preganglionik lifler sempatik zincir ile sinaps yapma yerine temelde çölyak ganglionla sinaps yaparlar.

More

LUMBAR İNTERLAMİNER EPİDURAL BLOK

LUMBAR İNTERLAMİNER EPİDURAL BLOK

Epidural anesteziyi ilk uygulayan kişi olarak Corning kabul edilir. New York Medical Journal’da 1885’te yayınlanan vaka takdiminde Corning bir köpek ve bir insanda spinal aralığa verdiği kokainden sözetmiştir

Epidural anesteziyi belgeleyen ilk iki araştırmacı Fransız Cathelin ve Sicard’dır. Edwards ve Hingston 1942’de kontinü kaudal anesteziyi tanımlamıştır. Epidural analjezi 20.yüzyılın başında bulunmasına rağmen ancak 1940 ve 50’lerde yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Tuohy’nin spinal iğneyi epidural blokta kullanılmak üzere 1949’da modifiye etmesiyle epidural analjezi yaygınlaşmıştır. Özellikle kateter tekniklerinin ve bakteri filtrelerinin gelişmesiyle birlikte epidural analjezi daha yaygın kullanılmaktadır

More

SUPERİOR HİPOGASTRİK PLEKSUS BLOĞU

SUPERİOR HİPOGASTRİK PLEKSUS BLOĞU

Uygulamaya en son giren sempatik bloklardan birisidir. Pelvis kökenli ağrıların tedavisinde ilk uygulayan 1990 yılında Plancarte olmuştur. Plancarte’ın tanımladığı lateral tekniğin yanısıra transdiskal, transvaginal yollardan da uygulanabilir.

Superior hipogastrik pleksus; L5-S1 vertebranın ve L5-S1 diskinin hemen ön yüzünde aort bifurkasyonun tam altında orta hattın solunda yer alır. Retroperitoneal boşluktaki aortik pleksusun devamıdır. Bir anlamda yukarıda splanknik ve çölyak pleksusun, lumbar sempatik zincirin devamıdır.

Üreter bu yapıların hemen lateralindedir. Hipogastrik pleksus internal iliak artere eşlik ederek aşağıda inferior hipogastrik pleksusla birleşir. Mesane, uterus, vajina, prostat ve rektuma dallar verir.

More

Latest News & Blog Posts